AIM module vereist e-Herkenningsniveau 2

AIM module vereist e-Herkenningsniveau 2

Vanuit de omgevingswetgeving moeten bedrijven activiteiten melden via een internetmodule, genaamd AIM module. Deze wordt momenteel door de overheid geactualiseerd. Daar waar je voorheen op eenvoudige wijze een melding kon insturen wordt er een extra stap ingevoerd van e-Herkenning.

Je ziet hiermee de trend ontstaan dat het melden wijzigingen in de bedrijfsvoering, activiteiten richting de overheid minder toegankelijk, maar wel veiliger wordt (vanuit internetsecurity). Betrouwbaarheidsniveau eH-2 is tegenwoordig al snel vereist. In dit geval ook.

Werknemers of externe professionals moeten eerst worden gemachtigd.  Pas dan kan er een vragenboom worden doorlopen en/of een melding worden ingediend voor het bedrijf.

Overigens is het doorlopen van de vragenboom geen sinecure. Het is meer dan een kruisjeslijst waarin je aangeeft of iets wel of niet van toepassing is. Het vergt achtergrondkennis over wettelijke kaders en inzicht in de doorwerking van eisen die het aankruizen van vragen met zich meebrengt.  De hiernaast gegeven vragen zijn enkele voorbeelden die u kunt tegen komen.  En die al snel bij verkeerd invullen kunnen leiden tot een vergunningplicht, terwijl bij juist invullen dit niet het geval is en volstaan kan worden met een melding.

Bent u voornemens uw bedrijfsactiviteit, proces of organisatie te wijzigen?  Zoals bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijfshal? Realisatie van een nieuwe procesinstallatie of machine? Opslag van gevaarlijke stoffen? Inrichten werkplaats voor de technische dienst? Etc.?

Voorkom dat een bouwwerk of proces achteraf moet worden hersteld of een omgevingsvergunning nodig is terwijl met een melding volstaan had kunnen worden. Voorbeelden te over:

  • de machine had op een vloeistofdichte vloer moeten staan.
  • de afstand tot de erfgrens van de buitenopslag mocht niet meer dan 5 meter bedragen, maar de keermuur staat er al.
  • de verfmachine had moeten zijn voorzien van een automatisch filtrerende afzuiginstallatie, het andere iets duurdere maar toch ook efficiëntere model had toch beter geweest.
  • de opslagtank met grondstoffen had onder installatiecertificaat moeten worden geïnstalleerd, maar is inmiddels als geplaatst en afgevuld en ook niet voorzien van inspectie-openingen. Etc.

VGM Breed kan samen met u de vragen uit de AIM module doorlopen.  Hiermee krijgt u vooraf inzicht in welke voorschriften van toepassing zijn en worden op de nieuwe activiteiten.

Nieuws d.d. 6 maart 2019