Even voorstellen: Evert Verberne

Met mij haalt u een ervaren iemand in huis die zich opstelt als uw adviseur en niet als ‘arbo-moralist’. In mijn visie betekent dat eerst luisteren en dan via overleg komen tot een gezamenlijk gedragen aanpak voor ervaren problemen. Ik werk aan wat u werkelijk wilt en dring u niets op. Ik lever op maat oplossingen omdat deze het meeste recht doen aan uw unieke situatie. Wenst u standaard werk of instant oplossingen dan ben ik niet de juiste adviseur voor u. U als manager ‘must manage’. Ik ondersteun u, waar u dat wilt binnen de grenzen van persoonlijke en vakintegriteit. Met mijn kennis en ervaring lever ik u daadwerkelijk advies op maat.

Ik heb zeer ruime ervaring met het opzetten, implementeren en auditen van managementsystemen in de (petro) chemische industrie en infrastructuur (o.a. bij RWS). Ik ben net als Imke hoger opgeleid veiligheidskundige. Daarnaast ben ik universitair opgeleid milieu- en arbeidshygiënist.

VCA systemen, maar ook safety culture ladder en contractor safety zijn voor mij bekende terreinen. Het aspect gedrags- en cultuurverandering speelt in toenemende mate een meer primaire rol binnen de veiligheidssystemen van de aannemers. Ik loop warm voor managers die bereid zijn stappen te zetten op dit vlak en meer pro-actieve werkhouding en gedrag vragen van medewerkers. Mijn (geduldige) karakter en vermogen ingewikkelde processen eenvoudig te vertalen maakt het voor klanten mij in te zetten als ontwikkelcoach. Binnen VGM breed word ik vaak gevraagd voor projectbrede of specifieke audits. Ik juich het dan toe als andere veiligheidskundigen meelopen om ervaringen op te doen en uit te wisselen alsook om elkaar te spiegelen.

De kenmerken waar ik voor sta zijn:

  • Te vertrouwen: vooraf zeggen wat je doet én doen wat je zegt;
  • Creatief: pragmatisch en oplossingsgericht; geloofwaardige adviezen;
  • (Pro)actief;
  • Daadkrachtig;
  • Betaalbaar door snel werken, goed plannen en een lage overhead.

Groeten,
Evert Verberne