Gezondheid

ARBO ADVIES EN METINGEN

Elke organisatie met één of meerdere medewerkers moet voldoen aan de Arbowet. De Arbowet is ook voor werknemers niet geheel vrijblijvend. Wij geven gericht en praktisch advies over de vorm en inhoud van de verplichtingen voor werkgevers en werknemers.

Imke Breedveld is ook middelbaar arbeidshygiënist en voert metingen vaak zelf uit als onderdeel van de totale arbo-dienstverlening.

Beleidsmatig advies:

 • Veiligheidscultuur
 • Arbozorg
 • Beleid: gezondheid en welzijn, agressie en geweld, sexuele intimidatie, ongevallen en verzuim, sanctiebeleid, etc.
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Periodiek Medisch Onderzoek

Verdiepend arbeidshygiënisch onderzoek:

De nadere onderzoeksverplichtingen die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

 • Blootstelling aan geluid
 • Blootstelling aan trillingen
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Preventie en beheersing van legionella
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Klimaat en verlichting
 • Fysieke belasting, ergonomisch onderzoek, beeldschermwerkplek

Gewerkt wordt met genormeerde meetmethoden, gekalibreerde meetapparatuur en erkende laboratoria.