Nieuwe PGS 15: 2016 gepubliceerd

Nieuwe PGS 15: 2016  gepubliceerd

Opgesteld door : Imke Breedveld d.d. 10 oktober 2016

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar. PGS 15:2016 is vanaf eind september 2016 op de PGS website beschikbaar. Met deze versie zijn bedrijven weer helemaal up-to date als ze gevaarlijke stoffen opslaan. Ook de opslag van gasflessen, spuitbussen en containers valt onder deze richtlijn.

De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn voor opslagen groter dan 10 ton tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

U kunt de nieuwste PGS 15 richtlijn downloaden via:
http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf

VGM breed kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de gevolgen van deze richtlijn voor uw opslag. Dit kunnen zowel technische als organisatorische gevolgen zijn. Ook zijn wij ervaren om bij eventueel maatwerk in overleg te treden met het bevoegd gezag. Vaak is een vraagstelling in het kader van deze richtlijn multidisciplinair. Binnen VGM breed werken daarom meerdere specialisten samen op het gebied van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, milieu, veiligheid alsook bouwkunde. Heeft u een vraag neem gerust contact op met Imke of Mirjam.