Veiligheid

VEILIGHEID – ADVIES

Binnen het vakgebied veiligheid kunnen wij u ondersteunen bij beleidsvorming en uitvoeringsplannen.
U kunt hierbij denken aan:

Beleid:

  • Veiligheidszorg VCA / OSHAS 18001/bewuste bouwer
  • Bedrijfshulpverlening
  • Externe Veiligheid

 

Plannen:

  • BHV-plan (incl. tekeningen)
  • Ontruimingsplan
  • Explosieveiligheid
  • Machineveiligheid

 

Advies:

Ook stellen wij specifieke adviesrapporten op. Aanleiding hiervoor kan zijn nieuwbouw of verbouw van (delen van) uw bedrijfspand, maar ook de aanschaf of wijziging van machines.

 

Voorbeelden van adviesrapportages zijn:

  • Vuurlast- en stralingsberekeningen
  • Brandveiligheidsadvies conform het Bouwbesluit
  • Gevaarlijke stoffen opslag PGS richtlijnen