Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCHE COACHING

Uw werknemers zijn het meest kostbare kapitaal.

Bedrijven met gezonde werkomstandigheden in hun basis bedrijfscultuur zijn voor werknemers aantrekkelijke werkgevers. Een bewust arbeidshygiënisch beleid draagt ertoe bij dat medewerkers zich in uw bedrijf meer gewaardeerd worden. Dit omvat meer dan het uitreiken van alleen persoonlijke beschermingsmiddelen.

In mijn werkveld als arbeidshygiënist ontmoet ik dagelijks directeuren, operationeel managers, P&O managers, TD'ers, teamleiders. Uiteraard ontmoet ik ook de HSE-manager, VGM-coördinator, KAM medewerker, preventiemedewerker en veiligheidskundige.

In kleinere bedrijven worden kwaliteit, Arbo- en milieutaken vaak als nevenfunctie uitgevoerd. In middelgrote en grotere organisaties zijn er soms fulltime coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren ontvangen veelal op kosten van de werkgever een training preventiemedewerker, een opleiding tot veiligheidskundige of zelfs tot arbeidshygiënist. Dit alles om kennis en kunde te vergaren.

Arbeidshygiëne vergt echter meerdere jaren ervaring om dit zelf goed onder de knie te krijgen. Zo ook om de juiste maatregelen in bedrijven goed te kunnen sturen.

VGM Breed ondersteunt met het inbedden van arbeidshygiëne in de primaire bedrijfsvoering. Naast traditionele voorlichting, toolboxen wordt ook de lijn ingezet van persoonlijke coaching (mentor).

VGM Coach

Arbeidshygiënisch beleid

VGM Breed begeleidt organisaties met het inbouwen van arbeidshygiënische sturingselementen in hun bedrijf:

  1. Arbeidshygiënische beleid met doelen en grenswaarden
  2. Arbeidshygiënische audits
  3. Arbeidshygiënische berekeningen en metingen
  4. Maatregelen organisatie, techniek en mens
  5. Voorlichting en bewustwording mensen
  6. Cyclisch doorvoeren verbeteringen

VGM Breed werkt vanuit een netwerk met professionals. Denk hierbij aan andere arbeidshygiënisten, ergonomen, toxicologen, bedrijfsartsen, epidemiologen.

Ook professionele arbeidshygiënisten leren nog elke dag bij.

Coaching arbeidshygiënisten (mentor)

In Nederland zijn nu meerdere opleidingen tot arbeidshygiënist. VGM Breed begeleidt medewerkers die een arbeidshygiënische opleiding hebben doorlopen worden via coaching (mentor).

Enkele uitspraken vanuit de coach en mentorsessies:

Arbeidshygiëne is een totaal ander vak dan veiligheid.

Bij mijn leverancier heb ik nu gezondere grondstoffen ingekocht.

Een arbeidshygiënist is toch wel een ander type dan een veiligheidskundige.

Mijn technische installatie voor stofafzuiging ga ik toch anders ontwerpen.

Ik wist niet dat er zoveel achter het vak arbeidshygiëne zit.

Ons periodiek medisch onderzoek biedt nu ook echt meerwaarde.

Een arbeidshygiënist voert metingen uit. Dit is zeer praktisch en spreekt veel beginnende arbeidshygiënisten aan. Echter, je ook moet verstand hebben van de (on)mogelijkheden van apparatuur en analyses. Je moet weten in welke auto je rijdt qua apparatuur. Ook moet je weten hoe hard je mag rijden op de snelweg van de gezondheid.

Je doet tenslotte uitspraken naar aanleiding van je metingen en baseert hierop je adviezen. Dit laatste maakt het vak arbeidshygiëne ook duidelijk een semiwetenschappelijk vakgebied.

De uitspraken die je doet zeggen namelijk iets over de gezondheid van medewerkers op middellange tot lange termijn. Het vertalen van metingen in passende maatregelen voor jouw bedrijf vergt ook keuzes, maar ook duidelijke rapportagevaardigheden en communicatie (uitleg).