Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCHE COACHING

VGM Coach

Wij beschouwen de mensen als het meest kostbaar kapitaal in bedrijven.

Dagelijks heeft VGM Breed contacten met arbo- en milieufunctionarissen in bedrijven. Denk hierbij aan: preventiemedewerkers, VGM medewerkers en KAM coördinatoren.

We zien dat in kleinere bedrijven de arbo- en milieutaken vaak als nevenfunctie worden uitgevoerd.

In middelgrote en grotere organisaties zijn er soms fulltime coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren ontvangen veelal op kosten van de werkgever een training preventiemedewerker, VCA of mogelijk zelfs een opleiding tot veiligheidskundige. Dit alles om kennis en kunde te vergaren. Binnen onze dagelijkse contacten zien we dat het daadwerkelijk toepassen en inbedden van milieu, veiligheid en arbeidshygiëne in bedrijven specifieke vaardigheden en ervaring vergt.

VGM Breed werkt met ervaren adviseurs in het werkveld milieu, veiligheid en arbeidshygiëne. Vanuit deze ervaring traint VGM Breed de interne preventiemedewerkers, arbo- en milieucoördinatoren in de praktijk. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via gerichte VGM coaching
  • Via de lijn van adviesopdrachten
  • Via gezamenlijke werksessies, oogrondes, toolboxen

Via coaching worden werkhouding en -gedrag bespreekbaar gemaakt en handvatten geboden om de veiligheidscultuur te versterken.

Denk hierbij aan het implementeren van de veiligheidscultuurladder in de harten en geesten van de mensen.