Met VGM meer veiligheid op het werk

Imke Breedveld

VGM Breed

Even voorstellen: Imke Breedveld

Vakinhoudelijkheid, eerlijkheid en gedrevenheid dat zijn de drie sleutelwoorden die mij goed typeren.

Ik ben (hoger) milieukundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Mijn bedrijf dat ik in 2005 startte, heb ik opgericht om klanten integraal te kunnen begeleiden binnen het werkveld Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Ik beschouw mijzelf als een specialist in deze werkvelden. Dat betekent dat ik de drie vakgebieden goed beheers en bij de diverse deelgebieden ook specialistisch te werk ga.

Mijn specialistische kennis houd ik up-to-date via de opdrachten, gerichte samenwerking en bijscholing. In de dagelijkse praktijk ervaar ik dat de drie werkvelden vaak in elkaar overlopen waardoor mijn integrale werkervaring effectief is voor klanten.

Bij milieuvraagstukken begeleid ik enkele bedrijven bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en meldingen activiteitenbesluit en alle daarbij behorende aspecten.

Omdat ik over een uitgebreid multidisciplinair netwerk beschik, werk ik in dit voorbeeld samen met een bouwkundig architect. Hiermee vorm ik op projecten een twee-eenheid om ook het onderdeel bouw, brandveiligheid en de tekeningen goed in te kunnen dienen. Ook systemen zoals CO2 prestatieladder zijn mij niet vreemd.

Vanuit het vakgebied veiligheid word ik vaak gevraagd om een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen, een VCA systeem in te voeren, werkplekinspecties uit te voeren en V&G werkplannen op te stellen met bijbehorende Taak Risico Analyses.

Het op de werkvloer borgen brengt vaak ook een cultuurverandering met zich mee. Het is mijn vak om bedrijven daarbij te ondersteunen.

Als arbeidshygiënist voer ik bijvoorbeeld trillings-, geluids- en stofmetingen uit binnen bedrijven.

Vanwege mijn ruime ervaring herken ik binnen bedrijven vaak ook direct de noodzakelijk te nemen stappen in de andere werkgebieden. Naast het wettelijke kader kijk ik dan ook naar de personele en sociale aspecten alsook de kosten die bij de implementatie een rol spelen.

Het verbeteren van veiligheid en gezondheid op de vloer bevordert ook de tevredenheid van medewerkers. Dat is goed voelbaar en meetbaar.

Met de oprichting van VGM Breed ambieer ik een betrouwbare en volledige netwerkpartner te zijn, waarmee ik ondernemers begeleid om te ruiken, voelen en proeven aan het boeiende vakgebied VGM.

Ook ondersteun ik grotere en landelijke organisaties om verdere stappen te zetten. Denk dan bijvoorbeeld aan systemen zoals de HLS en de veiligheidsladder.

Uiteindelijk gaat het om de mensen die er werken, waarvoor ik een veilige en gezonde werkomgeving wens. Ook vakkundig verantwoord ondernemerschap voor de volgende generatie vind ik hierbij belangrijk.

Ik zie er naar uit u te mogen ontmoeten. Neem gerust contact met mij op!

Groeten,
Imke Breedveld


Precies


Gedreven


Direct
Wie is wie?