Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK

VGM Advies - Imke Breedveld met helm op, aan het werk!

VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Sturende factor in VGM Breed is Imke Breedveld. Imke is hoger opgeleid arbeidshygiënist, milieu- en veiligheidskundige.

VGM Breed is met name gericht op het implementeren van arbeidshygiënisch beleid via de lijn van arbeidshygiënische onderzoeken.

Deze onderzoeken zijn zoals de bedrijfsnaam aangeeft - breed.
Metingen

VGM Advies - meten is weten

Op het vlak van arbeidshygiëne heeft VGM Breed inmiddels een rijk arsenaal aan meetapparatuur.
De volgende arbeidshygiënische onderzoeken behoren tot het standaard werkpakket:

  • Gevaarlijke stoffen op de werkplek (stof, gas, biologische agentia)
  • Geluid op de werkplek, inclusief gehoor risico profiel
  • Trillingen op de werkplek
  • Klimaat op de werkplek
  • Fysieke belasting op de werkplek

Een losse opdracht is mogelijk alsook een beleidsmatige aanpak.

Berekenen en meten is weten.

Aansluitend preventietrajecten begeleiden, samen met de directie en de mensen.