Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK

VGM Advies - Imke Breedveld met helm op, aan het werk!

VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Sturende factor in VGM Breed is Imke Breedveld. Imke is hoger opgeleid Veiligheidskundige (V), Arbeidshygiënist (G) en Milieukundige (M).

VGM Breed is gericht op het implementeren van arbeidshygiënisch beleid via het de lijn van arbeidshygiënische audits, onderzoeken en werksessies in bedrijven met haar werknemers
Reden voor AH-onderzoek

De onderzoeken zijn zoals de bedrijfsnaam aangeeft - breed. Bedrijven zetten de kennis en kunde van een arbeidshygiënist voor onderzoek in voor bijvoorbeeld:

 • het onderzoeken van blootstellingsrisico’s bij nieuwe processen, nieuwe grondstoffen, nieuwe technieken (investeringen, nieuwbouw, verbouw);
 • beoordelen gezondheid werknemers in verleden, heden en toekomst;
 • het informeren van werknemers over hun blootstelling;
 • het bevorderen van juist arbeidshygiënisch werkgedrag;
 • onderzoeken of getroffen verbetermaatregelen effectief zijn, leiden tot lagere blootstelling.

Meetplan en metingen

Een arbeidshygiënist hanteert op hoofdlijnen vier onderzoeksmethodes:

 1. actieve methode
 2. passieve methode
 3. berekeningen tier 1 / tier 2
 4. combinatie van actieve/ passieve methode en berekeningen

Voor een meting wordt een specifiek meetplan opgesteld. Hierin worden belangrijke keuzes gemaakt. Vóór elke meting wordt al nagedacht op welke wijze de resultaten beschikbaar moeten komen. Denk hierbij aan: direct aflezen, analyse in laboratorium of analyse via speciale software. Een goed meetplan geeft sturing aan de onderzoeksdoelen. Ook worden de haalbare ondergrenzen en maximale grenzen van de onderzoeksmethode beoordeeld.

VGM Breed heeft een groot assortiment aan meetapparatuur met een breed netwerk om kwalitatief goed onderzoek uit te voeren.

VGM Advies - meten is weten

De volgende arbeidshygiënische onderzoeken behoren tot het standaard werkpakket:

 • Gevaarlijke stoffen op de werkplek
  (stof, damp, gas, biologische agentia)
 • Geluid op de werkplek
  (dosismetrie, octaafbanden, OAE)
 • Trillingen op de werkplek
  (hand-arm, lichaam)
 • Klimaat op de werkplek
  (CO2, temp, lucht vocht, bac, schimmels, gisten in kantoren/fabrieken)
 • Fysieke belasting op de werkplek

Een losse opdracht is mogelijk, maar meestal wordt gewerkt vanuit een beleidsmatige aanpak. Arbeidshygiënisten in bedrijven worden ook begeleid bij het juist uitvoeren van metingen en de gezonde vertaalslag van de meetresultaten.

Meten is weten, maar vooral: Weet wat je meet!