Wijzigingen activiteitenregeling

Wijzigingen activiteitenregeling

Imke Breedveld d.d. 2 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 zijn er weer enkele wijzigingen doorgevoerd in de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn direct van toepassing voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit. Dat zijn inmiddels behoorlijk wat bedrijven. Het besluit en onderliggende regeling zijn namelijk direct werkend.

De belangrijkste wijzigingen in de Activiteitenregeling zijn:

• Verwijzing naar een aantal nieuwe of aangepaste normen, zonodig met overgangsrecht
• Verwijzing naar de geactualiseerde PGS 15 (versie 9-2016) over verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief meer maatwerkmogelijkheden.
• Een aantal correcties in de bodemvoorschriften voor opslagtanks.
• Toevoeging van zeven nieuwe MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). MTR staat voor maximaal toelaatbaar risico. Dit is dus de maximale concentratie die op plaatsen waar mensen wonen voor zou mogen komen.

PGS richtlijnen als Best Beschikbare Technieken:
De Regeling omgevingsrecht (Mor) wijst de nieuwste versie van onderstaande PGS richtlijnen aan als beste beschikbare techniek (BBT).

• PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen d.d. 9-2016
• PGS 29 bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in tanks d.d. 12-2016
• PGS 32 explosieven voor civiel gebruik d.d. 10-2016
• PGS 35 waterstoftankstations d.d.4-2015

Voor meer informatie neem contact met ons op.