WIJZIGINGEN ARBOWET 2016

WIJZIGINGEN ARBOWET 2016

Opgesteld door : Imke Breedveld d.d. 15 september 2016

Afgelopen week is er een nieuwe editie van de Arbowet gepresenteerd. Hierin zijn een aantal zaken veranderd waar VGM Breed u op wil wijzen. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wijzigingen in de meest recente versie van de Arbowet zijn:

 • Werknemers hebben recht op toegang tot een open spreekuur bij de bedrijfsarts
 • Meer aandacht voor adequate procedure voor afhandelen van klachten
  werknemers hebben recht op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de eigen arbodienst of buiten het bedrijf waar de eigen bedrijfsarts werkt. Bedrijven moeten hiervoor dus contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Meer aandacht voor melding van beroepsziekten.

In de overeenkomst met de arbodienstverlener moet minimaal staan:

 • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek
  op welke manier de arbodiensverlener of bedrijdsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
 • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en de OR zijn geregeld
 • Hoe werknemers gebruik kunnen maken van de second opinion
 • Hoe de klachtenprocedure werkt
 • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de melding van beroepsziekten.

Bij het opstellen van een RI&E controleren wij altijd of bedrijven ook de toegang tot de bedrijfsarts goed hebben geregeld. Hopelijk worden bedrijfsartsen ook in de toekomst meer betrokken bij de preventie en wordt ook jaarlijks een integraal vakoverleg tussen de VK-er, AH-er en bedrijfsarts verplicht gesteld.