Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Desinfectie op scholen

VGM Breed Nieuws - Desinfectie op scholen - 6 mei 2020

Nieuws 6 mei 2020:

Joepie, onze kids mogen weer naar school.

Een hele belangrijke tijd voor heel Nederland. Waarin we blij mogen zijn dat leraren in deze tijden onze kids opvangen en proberen zelf de 1,5 meter aan te houden in de vaak krappe klassen en gangen.

Vanuit mijn ervaring als arbeidshygiëne – met specialisme ethanol blootstellingsberekeningen en vraagstukken – ben ik wat bezorgd over de gezondheid van onze leraren en ook kids bij het meest recente hygiëneprotocol van de PO raad en partners waaronder SZW.

Op het eerste oog is dit een zeer net en duidelijk opstart protocol basisonderwijs. Dit bevatte op 22 april 2020 dit overzicht:

2020-04-22 Oud protocol opstart basisonderwijs versie 22 april 2020

Vanwege de versheid en snelheid van werken is uiteraard dit protocol nog niet uitgewerkt. Op internet en ook de school van mijn eigen zoon zie ik dat besturen en directies vrolijk aan de slag zijn de middelen in te kopen: pompjes om de handen desinfecteren, doekjes om de tafels af te nemen. Er wordt van alles gezelligs ingekocht om maar zo serieus als mogelijk hiermee aan de slag te gaan. Uiteraard zeer goed bedoeld.

Logischerwijs zijn scholen nog niet bekend met feit dat veel desinfectantia geen virusclaim hebben maar vooral bedoeld zijn om (nuttige) bacteriën te doden. Het teveel doden van nuttige huidbacteriën creëert juist extra risico dat schadelijker varianten ruimte krijgen.

Ook realiseren scholen zich waarschijnlijk niet dat veel standaard aangeboden desinfectiemiddelen op alcoholische basis zijn, namelijk ethanol. En dat ethanol een stof is die op grond van arbeidsomstandigheden en gezondheid in Nederland is geclassificeerd als carcinogeen en reproxotisch.

En inademing van dampen bevattende ethanol is uiteraard ook niet gezond. In spray vorm kan je hoge pieken inademen bij niet bewust gebruik. De dampen zijn zwaarder dan lucht. Kinderen zijn niet zo groot. Tot slot bevatten ook veel middelen de P zin “buiten bereik van kinderen houden”.

Dit is een greep uit het gremium van een arbeidshygiënische benadering.

Ethanol waarschuwing:

Veel middelen die je zo bij de plaatselijke drogist en groothandel kunt kopen zijn op alcoholische basis. Ethanol en isopropylalcohol. Schoolbesturen en directies halen hiermee een blootstellingsrisico in huis.

Oplosmiddelen zijn niet gezond voor de hersenen van kinderen, lossen het huidvet op van de leraren die dit moeten gaan gebruiken. Daarnaast is ethanol ook nog een stof die is geklasseerd als Carcinogeen en Reprotoxisch.

Allemaal extra risico’s terwijl veelal deze verkochte producten voor particulier gebruik op deze basis niet eens geschikt zijn om virussen zoals het COIVD-19 te doden.

Toegelaten stoffen desinfectie COVID-19:

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen “professioneel” en “niet professioneel” gebruik. Voor professionele gebruikers in de zorg is een verruiming toegestaan van middelen, waarbij het de virusclaim is komen te vervallen maar gekeken wordt naar percentage werkbare stof, zijnde:

 • Alcoholen > 70%,
 • natriumhypochloriet (minimaal 0,025% actief chloor); en,
 • natriumdichloorisocyanuraat (>= 1.000 ppm actief chloor).
 • waterstofperioxide (ongewijzigd, niet verruimd)

Van een professionele gebruiker mag worden verwacht dat ze weten hoe hiermee om te gaan, bijv. gebruik ventilatie, gebruik goede handschoenen en juiste inwerktijd in acht nemen. Inmiddels zijn er voor deze groep zorgwerknemers goede lijsten in omloop via de website van www.ctgb.nl

Leraren vallen onder de doelgroep “niet professionele” gebruikers. Als scholen voor ogen hebben om verspreiding van het COIVD-19 virus tegen te gaan met het middel dan moet het middel een virusclaim hebben en geschikt zijn voor niet professioneel gebruik. Scholen kunnen dan via de site van de CTGB of ECHA uitzoeken welke producten geschikt zijn.

Dit is best lastige materie als dit niet je dagelijkse bezigheid is. Met name omdat desinfectie totaal iets anders is dan schoonmaken, reinigen. Dus ben ik dit gaan uitzoeken voor de scholen. Via database CTGB zijn alleen de schadelijke ethanolvarianten te vinden die virusclaim hebben. Via de ECHA database zijn voor desinfectie van oppervlaktes varianten op basis van natriumhypochloriet en waterstofperoxide vermeld als mogelijk toe te passen. Deze zijn vanuit arbeidshygiëne uiteraard veel wenselijker te gebruiken.

Voor de geïnteresseerden scholen voeg mijn Excel-bestand (xlsx) toe die je dus krijgt op het moment dat je via site van ECHA dus zoekt naar desinfectiemiddel in Nederland toegelaten geschikt voor virussen (datum 01-05-2020).


Download excel-bestand (xlsx)

Arbeidshygiënische adviezen voor scholen

Mijn adviezen voor de scholen kort samengevat:

 • gebruik geen handgels, doekjes en sprays op basis van ethanol, isopropylalcohol in de klas, maar kies middelen bevattende als werkzame stof natriumhypochloride, waterstofperoxide (laag geconcenteerd);
 • weeg het binnenhalen van gevaarlijke stoffen goed af ;
 • bestudeer eerst de veiligheidsinformatiebladen van de aan te schaffen gels, spays, doekjes;
 • beoordeel het % soort werkbare inhoudsstof;
 • ga na of er voor eerste hulp (inslikken door kinderen, in ogen komen, inademen, huidcontact) speciale voorzorgsmaatregelen gelden;
 • bewaar gevaarlijke stoffen afgesloten voor kinderen (bijv. locker);
 • zorg ervoor dat kinderen niet oplosmiddelhoudende dampen in ademen;
 • let op dat handen leraren en kinderen niet teveel uitdrogen door veel wassen, want het lipide laagje in de huid biedt ook bescherming voor indringing stoffen via de huid in het bloed;
 • overweeg desinfectie – indien verplicht – te laten uitvoeren door goed geïnstrueerde schoonmakers, buiten lestijden. Zie hierop toe dat dit juist gebeurt;
 • realiseer je dat gemakkelijk verkrijgbare stoffen geen virusclaim hebben, wel bacteriën doden, blijf realistisch.

Het werken met en beoordelen van toegelaten middelen met gevaarlijke stoffen zoals desinfectiemiddelen op scholen verdient mijn inziens komende vakantieweek nog eventjes goed uitgewerkt te worden.

Ondertussen blijf vooral handen wassen met water en zeep. Vet handen regelmatig in. Reinig oppervlaktes, tafels, stoelen, laptops bij voorkeur met een ontvettende allesreiniger. Ben voorzichtig met binnenhalen desinfectantia in scholen.

UPDATE 12 JANUARI 2021: HET PROTOCOL IS AANGEPAST

Lees de protocollen en checklists op de website Les op afstand.


PROTOCOLNIEUWS