Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK & METINGEN

VGM Advies - Imke Breedveld met helm op, aan het werk!

VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Sturende factor in VGM Breed is Imke Breedveld. Imke is hoger opgeleid Veiligheidskundige (V), Arbeidshygiënist (G) en Milieukundige (M).

VGM Breed is gericht op het implementeren van arbeidshygiënisch beleid via het de lijn van arbeidshygiënische audits, onderzoeken en werksessies in bedrijven met haar werknemers
Reden voor AH-onderzoek

De onderzoeken zijn zoals de bedrijfsnaam aangeeft - breed. Bedrijven zetten de kennis en kunde van een arbeidshygiënist voor onderzoek in voor bijvoorbeeld:

 • het onderzoeken van blootstellingsrisico’s bij nieuwe processen, nieuwe grondstoffen, nieuwe technieken (investeringen, nieuwbouw, verbouw);
 • beoordelen gezondheid werknemers in verleden, heden en toekomst;
 • het informeren van werknemers over hun blootstelling;
 • het bevorderen van juist arbeidshygiënisch werkgedrag;
 • onderzoeken of getroffen verbetermaatregelen effectief zijn, leiden tot lagere blootstelling.


Arbeidshygiënische onderzoeken op de werkplek:

 • Gevaarlijke stoffen
  stof, damp, gas, biologische agentia
 • Geluid
  dosismetrie, octaafbanden, OAE
 • Trillingen
  hand-arm, lichaam
 • Klimaat
  CO2, temp, lucht vocht, bacteriën, schimmels, gisten, endotoxinen
 • Fysieke belasting

Methodes AH-onderzoek:

 1. actieve methode
 2. passieve methode
 3. berekeningen tier 1 / tier 2
 4. gecombineerde methode