Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Nieuwe lijst Nederlandse grenswaarden CMR stoffen (gevaarlijke stoffen)

VGM Breed Nieuws - 06-01-2021 Nieuwe lijst Nederlandse grenswaarden CMR stoffen -gevaarlijke stoffen-

Nieuws 6 januari 2021:

Het nieuwe arbeidshygiënische jaar is weer begonnen. Met een verse lijst CMR stoffen. CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. We zien dat er nu steeds meer stoffen op de CMR lijst komen, met name reprotoxische stoffen.

De tendens om stoffenlijsten uit te bereiden is ook gaande in milieuwetgeving. Zo zijn de PFAS lijsten afgelopen jaar zijn aangevuld met potentiële PFAS stoffen. Via de site van het RIVM is hiervoor een database.

Elk compartiment, aspect (Arbo inademing, Arbo huid, bodem, lucht, water, explosieveiligheid) heeft eigen methode, beoordelingskader.

Deze lijst betreft het Arbo kader. Voorkom dat medewerkers met de stoffen op deze lijst in aanraking komen is hiervoor het motto. Geen blootstelling, tenzij….
Daarnaast gelden bij het werken met CMR vanuit het Arbo besluit veel extra verplichtingen. Denk hierbij aan het zoals het registreren van de medewerkers die hiermee in aanraking komen, het meten/berekenen van de bloostelling en toetsen aan de grenswaarden, het aanbieden van een passend periodiek medisch onderzoek, goede voorlichting en instructie, etc.

Indien u stoffen gebruikt of werknemers blootgesteld kunnen worden aan stoffen die niet voorkomen op deze lijst bent u als werkgever verplicht hiervoor zelf een grenswaarde af te leiden.
Via de gevaarlijke stoffendatabase van de SER zijn voor voorkomende stoffen grenswaarden gegeven. Helaas zijn in deze database ook niet alle stoffen opgenomen. Het afleiden is specialistisch werk.

VGM Breed heeft hierin veel ervaring en kan u hierbij helpen.NIEUWS