Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Beoordeling gevaarlijke stoffen, vanuit welk perspectief?

VGM Breed - Nieuwsbericht 21 januari 2021. VGM nieuwsbericht Beoordeling gevaarlijke stoffen, vanuit welk perspectief?

Nieuws 21 januari 2021:

Voor het beoordelen van stoffen maakt VGM Breed gebruik van de diverse toetsingskaders. In het werkveld heb ik als milieukundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist met diverse risicoberekeningen te maken, zoals:

 1. Arbo - ri&e blootstelling werknemers tier 1/2 model
 2. Afvalwater -abm (Z1,Z2, A.B.C)
 3. Lucht - digitale ner (MVP I en II/ERS)
 4. Explosieveiligheid - atex zones
 5. Bodem -nrb, crow 400 (veiligheidsklasse)
 6. Transport - ADR

Vanuit de omgevingsregelgeving is er veel aandacht voor ZZS stoffen. Vanuit arbeidsveiligheid vooral veel aandacht voor CMR stoffen. Let er op vanuit welk toetsingskader je met de beoordeling aan de slag gaat. Kijk goed naar alle inhoudsstoffen op de veiligheidsbladen. Verdiep je in vlampunten, stuif-/stofklassen, toxiciteit. Gebruik meerdere databases.

Ter info: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

 • giftig bij lage concentraties.
 • hopen op in het milieu.
 • niet of zeer moeilijk afbreekbaar.
 • kankerverwekkend (C).
 • het veroorzaken van erfelijke schade of schadelijk voor de voortplanting (MR).

ZZS bevatten niet automatisch de Nederlandse CMR stoffen. De ZZS lijst volgt uit Europa (REACH), niet uit de half jaarlijks SZW stoffenlijsten. Bekend voorbeeld is diesel.NIEUWS