Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Wie trekt deze handschoen aan?

VGM Breed - Nieuwsbericht 24 mei 2021. VGM nieuwsbericht Wie trekt deze handschoen aan?

Nieuws 24 mei 2021:

Het bespreekbaar maken van arbeidshygiëne staat nog meer in de kinderschoenen dan veiligheid.

Ik heb het geluk dat ik beide mag doen.

Door de veiligheidscultuurladder eisen komt vooral veiligheid in een stroomversnelling.

Dit is een systeem waarmee bedrijven worden beoordeeld op veiligheid. Het systeem (SCL) kent niveau’s, genaamd treden. In Nederland is een deadline gesteld door grote aannemers dat de onderaannemers uiterlijk in 2022 / 2023 SCL trede 2 / 3 behalen.

De SCL invoeren heeft ook een keerzijde.

Bedrijven die met arbeidshygiëne goed bezig zijn worden in de SCL onderschat. Dit komt omdat de bouw nog minder ver is dan de productiebedrijven.

De tredes van de SCL ladder zijn vanuit de bouw tot stand gekomen. Het is een vorm van zelfregulering. De ladder met als inkoopeis trede 2 en 3 kennen helaas nog geen arbeidshygiënische thema 's. In de SCL spreekt men zoals klassieke VCA nog steeds over ongevallen en de daarvoor trendanalyses. De helm en bril op de bouwplaats.

Bij trede 5 haal je je pensioen maar overlijd je alsnog aan kanker, ben je stokdoof of heb je versleten lijf. We weten inmiddels dat door werken met gevaarlijke stoffen op het werk alleen al jaarlijks 4100 mensen overlijden. Vaak op latere leeftijd en buiten het zicht van de bedrijfscamera. Meer zichtbaar zijn de 5% tot 7% gemelde beroepsziektes door lawaaidoofheid op het werk.

Gelukkig is inspectie SZW in 2021 en 2022 wel hard met arbeidshygiëne aan de weg aan het timmeren. Gevaarlijke stoffen is HET thema van SZW in 2021. Echter, ook inspectie SZW is nog niet zover dat gehandhaafd wordt op aspecten zoals geluid en trillingen. Dit terwijl hier net als gevaarlijke stoffen duidelijke grenswaarden voor zijn.

Voor bedrijven die dus vanuit bedrijfsvisie ook met de gezondheid van werknemers aan de slag willen gaan is het zaak niet blind te varen op de eisen die gesteld worden in de SCL. De instrumenten die positieve bijdrage leveren aan veiligheid, zoals inspecties, oogrondes, trendanalyses, werkoverleggen lenen zich uiteraard prima om ook gezondheid integraal door te pakken.

Gezond werken vergt ook een bewuste stijl van leidinggeven en bewust werken door werknemers.

Dat gaat dus wat verder dan alleen de handschoen en het ademmasker uitreiken en dragen.NIEUWS