Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygi├źnist.

Hoe werkt een cycloon-stofafzuiging?

Nieuws 5 juli 2021

Gedurende mijn arbeidshygiënische audits kom ik de meest fantastische eigenbouw-oplossingen tegen om stof af te vangen.

Zie hieronder een video met gave uitleg over hoe een cycloon stofafzuiging werkt. In dit geval een cycloon voor houtstof.

Geluid aanzetten, de uitleg is in het Engels.Grote verschillen in ontwerp

VGM Breed - Nieuwsbericht 5 juli 2021. Hoe werkt een cycloon-stofafzuiging?

Belangrijk te realiseren is dat er grote verschillen zitten in het ontwerp van de cyclonen. Het ontwerp zoals de vorm van de inlaat, uitlaat en de diameter van de cyloon. Hiernaast weergegeven staat het werkingsprincipe meer in detail uitgelegd.

Dit is een enkelvoudige cycloon.

Hier stroomt de lucht via de bovenzijde (via de verbeterde involute techniek) de kamer in. De stofdeeltjes en ook de luchtstroom ketsen hierbij tegen de wand. Door het conische deel onderin de cycloon vallen de stofdeeltjes naar beneden. De luchtstroom zonder dus de deeltjes kom verlaat de kamer via de bovenzijde.

De ventilator kan aan de voorzijde zitten , dus de lucht erin duwen. Dat heet dan een positieve ventilator.

Ook kan de ventilator aan de uitlaatzijde zitten. Dat heet dan een negatieve ventilator.

Vuistregel

Cyclonen met een kleine diameter kunnen meer deeltjes uit de lucht kunnen verwijderen.

Uiteraard zitten er grenzen in het ontwerp. Je kan een cycloon niet oneindig klein maken, omdat je ook wilt dat cycloon nog groot genoeg is om de benodigde luchtstroom aan te kunnen. Ook heeft elke stofsoort zijn eigen unieke eigenschappen. Zo is vergt een cycloon voor houtstof een andere ontwerp van een cycloon voor betonstof of fijne meelpoeder.


VGM Breed - Nieuwsbericht 5 juli 2021. Stofhaasje

Het stofhaasje

Bij een goed ontwerp behoort ook dat er nagedacht wordt over de handelingen die werknemers moeten uitvoeren die het afvalstof moeten ledigen. De praktijk is weerbarstig en laat nogal eens zien dat de medewerkers die het onderhoud uitvoeren of de schoonmakers letterlijk het stofhaasje zijn.

Er is dan ge├»ïnvesteerd in een duur filter, maar wordt niet goed nagedacht over het proces van de afvalverwerkingsfase.

Er zijn systemen zonder stofzakken, dus met een open bak. Ook zie je systemen met een big bag of stofzak in het afvalvat. Of zoals hiernaast direct een zak aan de onderzijde.

Ook zijn er filtersystemen die zichzelf uitkloppen


Tips

Bepaal de filtereisen.

Verzoek leveranciers om een proefplaatsing.

Denk na over proces onderhoud en afvalstof

Dat zijn drie tips die ik iedereen wil meegeven. Na een arbeidshygiënische meting zie ik vaak bedrijven zelf aan de slag gaan. Men schaft een filter aan, maar als ik achteraf kom meten zijn de problemen nog niet allemaal opgelost.

VGM Breed - Nieuwsbericht 24 juni 2021. Hoe werkt een cycloon-stofafzuiging - tips

Ik voorsta dus een integrale aanpak, waarbij via gerichte meting vooraf de filterspecificaties bepaald kunnen worden van de installatie. Maar ook een risicoanalyse van het schoonmaak en onderhoudsproces van de installatie wordt uitgevoerd. Samen met de leverancier, TD, werknemer en arbeidshygiënist.

Bij gerichte vraagstukken maak ik gebruik van mijn arbeidshygiënische meetinstrumenten, maar pas ook de meetmethodes toe die we voor klimaatmetingen gebruiken.


NIEUWS