Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Raakvlak arbeidshygiëne en veiligheid

VGM Breed - nieuwsbericht 8 oktober 2021 - voorbeeld van een meetkoffer van een arbeidshygiënist.

Nieuws 8 oktober 2021:

Wat is arbeidshygiëne?

Binnen arbeidshygiëne brengen we de effecten van veilig werken op langere termijn voor de gezondheid in kaart.

Bekende arbeidshygiënische thema's zijn:

  • werken met en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • werken in een lawaaiige omgeving of met arbeidsmiddelen (of collega's 😜) die simpel gezegd herrie maken.
  • de blootstelling aan trillingen, zoals hand arm trillingen en lichaamstrillingen.

Biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels, virussen, endotoxinen vergen vaak speciale ervaring en aanpak. Zo ook blootstelling aan straling. Hier zou een arbeidshygiënist in de basis ook wel wat mee moeten kunnen.

Arbeidshygiënisten meten en voeren ook berekeningen uit. Ook beoordelen we werksituaties en werken we met de werknemers aan bewustwording van gezond werken. We koersen samen met de directie, management het bedrijf naar gezonder werken en brengen andere werkmethodes ter sprake.

Om effect op gezondheid op langere termijn te bepalen werken we met modellen en meetnormen. We toetsen dat aan zogenaamde grenswaarden voor gezondheid. Via een gericht meetplan worden de onderzoeksdoelen en meetmethoden vastgelegd.

Is arbeidshygiëne ook veiligheid?

Daar waar veiligheid vaker direct zichtbaar is, is arbeidshygiëne minder vaak direct zichtbaar.

Gezond werken kan in conflict staan met veilig werken. Zie eerdere post. Een lasser nabij een kraan werkgebied die veiligheidshelm op moet. Het gevolg hele dag extra fysieke nekbelasting en gedragseffect van frequent op en afzetten adembescherming waardoor extra inademing lasrook. Dit is simpel voorbeeld van een conflict tussen gezondheid en veiligheid.

Het werken met toetsingskaders is ook een duidelijk verschil met veiligheid. Enerzijds werken we zeer praktisch anderzijds semi wetenschappelijk. We onderzoeken namelijk de effecten op vaak langere termijn. Dat is vaak minder direct zichtbaar.

Kortom, tussen arbeidshygiëne en veiligheid is raakvlak en overlap. Er zijn ook duidelijk verschillen en soms conflicten.


NIEUWS