Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Een goed gesprek met chat GPT over Elektromagnetische Velden bij lassers.

Nieuws 5 februari 2023:

Afgelopen week heb ik voor mijn lezers een arbeidshygiënisch gesprek gevoerd met Chat GPT. Het ging over EMV oftewel Elektromagnetische Velden bij het lassen. Een onderwerp waar ik afgelopen maanden vragen over kreeg bij mijn werkbezoeken. Voor mijn werk kom ik namelijk regelmatig in constructie werkplaatsen, machinefabrieken of Technische Dienst werkplaatsen. Vaak kom ik dan voor het meten van lasrookstof en slijpstof, maar inmiddels weten ook de lassers steeds vaker mij wat uit te dagen over andere gezondheidsaspecten van hun werk. Speciaal voor deze groep medewerkers wat achtergrondinfo.

Foto van een lasser in beschermende kleding met laskap op bij metaal waarbij veel vonken zichtbaar zijn.

Wat is het risico voor lassers voor elektromagnetische velden?

Het blootstellen aan hoge niveaus van elektromagnetische velden (EMF's) tijdens het lassen kan risico's opleveren voor de gezondheid van de lasser, waaronder:

  • verhoogde stress,
  • vermoeidheid,
  • hoofdpijn,
  • hartritmestoornissen
  • en soms zelfs kanker.

Het is belangrijk voor lasbedrijven om de blootstelling aan EMF's te beperken door middel van effectieve afscherming, verplaatsing van de lasser of vervanging van de uitrusting met lagere EMF-emissies.

pictogram van stralingsgevaar-gele driehoek met zwarte rand en in het midden een zwarte zon op gele achtergrond - het internationale waarschuwingsbord voor optische straling.

Hoe groot zijn deze risico 's per 100.000 lasers?

Er is geen vast percentage van het aantal lassers dat ziek zal worden door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF's) tijdens het lassen, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de intensiteit en duur van de blootstelling en de gezondheidstoestand van de lasser. Bovendien is er nog steeds debat onder wetenschappers over de precieze gezondheidseffecten van blootstelling aan EMF's.

Om de gezondheid van lassers te beschermen, is het belangrijk dat lasbedrijven de blootstelling aan EMF's beperken en de lassers op de hoogte stellen van de mogelijke risico's en hoe ze zich kunnen beschermen.

Zijn er richtlijn voor maximale blootstelling van lassers aan EMF?

Ja, er zijn richtlijnen voor de maximale blootstelling van lassers aan elektromagnetische velden (EMF's). Deze richtlijnen variëren per regio en worden vastgesteld door nationale en internationale gezondheids- en veiligheidsinstanties.

In Europa worden de blootstelling aan EMF's gereguleerd door de Europese Unie en de Internationale Commissie voor Nieuwe Bronnen voor Nee-Ioniserende Straling (ICNIRP). Zij stellen richtlijnen voor de maximale blootstelling aan EMF's die door werknemers mogen worden ontvangen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden regelmatig herzien.

Het is belangrijk dat lasbedrijven deze richtlijnen volgen om de gezondheid van de lassers te beschermen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Kan je de blootstelling aan EMF meten bij lassers?

De blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF's) kan gemeten worden met speciale meetapparatuur, zoals een elektromagnetische veldmeter. Deze meters kunnen de intensiteit van het elektromagnetische veld in verschillende frequentiebanden meten en de resultaten weergeven in eenheden, zoals volt per meter (V/m) of milliwatt per centimeter kwadraat (mW/cm²).

Het is belangrijk om op te merken dat er verschillende soorten EMF-meters zijn, elk met specifieke kenmerken en mogelijkheden. Sommige zijn ontworpen om specifieke frequentiebanden te meten, terwijl andere in staat zijn om een breder bereik van frequenties te meten. Het is belangrijk om de juiste meter te kiezen voor de specifieke toepassing en om te weten hoe de meter correct te gebruiken en de resultaten te interpreteren.

Lassers en lasbedrijven kunnen de blootstelling aan EMF's meten om ervoor te zorgen dat ze binnen de toegestane niveaus blijven. Dit kan helpen om de gezondheid van de lassers te beschermen en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

pictogram van een stralingsmeter

Welke technische meetnormen Europees zijn er?

Er zijn verschillende Europese technische normen die gelden voor het meten van elektromagnetische velden (EMF's). Hieronder zijn enkele van de meest relevante normen genoemd:

  • EN 50366: Electromagnetic compatibility of human exposure to electromagnetic fields, 10 MHz to 300 GHz.
  • EN 62311: Human exposure to electromagnetic fields, 0 Hz to 300 GHz.
  • EN 50566: Measurement methods and instruments for determining electromagnetic field exposure in the frequency range 100 kHz to 300 GHz.
  • EN 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
  • EN 61326-1: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements.

Deze normen geven richtlijnen voor de meting van elektromagnetische blootstelling en helpen bij het bepalen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetapparatuur en de uitkomsten. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende factoren kunnen bijdragen aan de blootstelling aan EMF's, waaronder de frequentie, de afstand en de oriëntatie van de meetapparatuur ten opzichte van het lichaam van de lasser.

Lassers en lasbedrijven moeten zich houden aan de Europese technische normen voor het meten van elektromagnetische blootstelling en erop letten dat de meetapparatuur voldoet aan de relevante normen, zodat de gezondheid en veiligheid van de lassers wordt beschermd.

Kan een arbeidshygiënist metingen uitvoeren naar blootstelling aan elektromagnetische velden?

Ja, een arbeidshygiënist kan metingen uitvoeren naar blootstelling aan elektromagnetische velden. De metingen worden gedaan om de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden te evalueren en te bepalen of deze binnen de veilige grenswaarden liggen. Dit is belangrijk om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.

Tot slot heb ik Chat GPT gevraagd of ik een dergelijke meting kan uitvoeren. Zie hier zijn antwoord……………

vraag van Imke Breedvels aan de chatbot en antwoord

Literatuur

RIVM, Elektro-magnetische velden en optische straling bij lassen, De Bilt, Juli 2016 (Bijlage in PDF)

Europees Parlement, Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden), Brussel, 26 juni 2013 (Bijlage in PDF)


NIEUWS