Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Afleiden grenswaarden

Nieuws 13 november 2023:

VGM Breed helpt industriële bedrijven bij het afleiden van grenswaarden. Dit is nodig omdat niet voor alle stoffen wettelijke grenswaarden zijn vastgelegd in de Arbowet.

Door VGM Breed wordt op dit moment bij meerdere klanten onderzoek uitgevoerd om bij de toepassing van secundaire betontechnologie te komen tot gezondheidskundig veilige grenswaarden. Ook loopt een project bij klanten in de tankreiniging. Hierbij stelt VGM Breed voor ongeveer 1500 te reinigen stoffen een blootstellingsbeoordeling op. Het afleiden van grenswaarden komt daarbij regelmatig voor. Daarna wordt aan de hand van NEN-EN 689 werkplekmetingen gecontroleerd of de blootstelling voldoet.

Tevens wordt met technische dienst en installateurs gekeken of het ontwerp van de ruimtefilterinstallatie en puntafzuiging op werkplekken aangepast moet worden.
Dit kan betekenen dat vanuit omgevingswetgeving aandacht besteed moet worden aan het actualiseren van luchtemissieberekeningen. Het meest ideale is daarom om stof te voorkomen en zoveel als mogelijk terug te leiden in het primaire productieproces.

Let op de juiste deeltjesgrootte

Voor stof geldt dat de deeltjesgrootte waar vanuit milieu wordt getoetst verschilt van de deeltjesgrootte waaraan werkgevers de werkplek op moeten controleren. Ben daarom voorzichtig met het toepassen van milieu- monitoren op werkplekken. Om dit goed uit te leggen heeft VGM Breed een presentatie gemaakt. Graag deel ik deze ook met jullie.

Bedrijfsgrenswaarde vaststellen

Ontbreken wettelijke grenswaarden en heeft uw bedrijf zelf nog geen goede bedrijfsgrenswaarden voor stof, damp en gassen schakel dan een professional in. Dat kan zijn een arbeidshygiënist, maar ook een toxicoloog. Ook op brancheniveau kan het raadzaam zijn te komen tot branche-specifieke grenswaarden.


NIEUWS