Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

ARBEIDSHYGIËNISCHE COACHING

Arbeidshygiëne vergt meerdere jaren ervaring om dit zelf goed onder de knie te krijgen. Zo ook om de juiste maatregelen in bedrijven goed te kunnen sturen.

VGM Breed ondersteunt met het inbedden van arbeidshygiëne in de primaire bedrijfsvoering. Naast traditionele voorlichting, toolboxen wordt ook de lijn ingezet van persoonlijke coaching (mentor). Zijn in uw bedrijf veiligheidskundig geschoolde medewerkers aanwezig, dan ondersteun ik deze aan de hand van praktische opdrachten om het vakgebied arbeidshygiëne meer in te bedden in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ook worden technische dienst medewerkers bij de aanschaf, ontwerp en installatie van nieuwe machines getraind om net even wat anders te leren kijken naar oplossingen.

VGM Coach Imke Breedveld aan tafel met een medewerker.

Coaching arbeidshygiënisten (mentor)

In Nederland en België zijn meerdere opleidingen tot arbeidshygiënist. VGM Breed begeleidt medewerkers die een arbeidshygiënische opleiding doorlopen of hebben doorlopen via coaching (mentor). Cursisten die in de laatste fase van hun opleiding zitten middelbaar of hoger arbeidshygiënist kunnen een knipkaart kopen van minimaal 2 dagdelen tot maximaal 6 dagdelen.

Enkele uitspraken vanuit de coach en mentorsessies:

Arbeidshygiëne is een totaal ander vak dan veiligheid.

Bij mijn leverancier heb ik nu gezondere grondstoffen ingekocht.

Een arbeidshygiënist is toch wel een ander type dan een veiligheidskundige.

Mijn technische installatie voor stofafzuiging ga ik toch anders ontwerpen.

Ik wist niet dat er zoveel achter het vak arbeidshygiëne zit.

Ons periodiek medisch onderzoek biedt nu ook echt meerwaarde.

Een arbeidshygiënist voert metingen uit. Dit is zeer praktisch en spreekt veel beginnende arbeidshygiënisten aan. Echter, je ook moet verstand hebben van de (on)mogelijkheden van apparatuur en analyses. Je moet weten in welke auto je rijdt qua apparatuur. Ook moet je weten hoe hard je mag rijden op de snelweg van de gezondheid.

Je doet tenslotte uitspraken naar aanleiding van je metingen en baseert hierop je adviezen. Dit laatste maakt het vak arbeidshygiëne ook duidelijk een semiwetenschappelijk vakgebied.

De uitspraken die je doet zeggen namelijk iets over de gezondheid van medewerkers op middellange tot lange termijn. Het vertalen van metingen in passende maatregelen voor jouw bedrijf vergt ook keuzes, maar ook duidelijke rapportagevaardigheden en communicatie (uitleg).

Coaching aanschaf juiste meetapparatuur

Er zijn veel verschillende leveranciers en merken meetapparatuur. Imke Breedveld coacht nieuwe arbeidshygiënisten in Nederland en België een bedrijfsspecifiek meetplan te maken. Vanuit hier te gaan onderzoeken welke apparatuur verstandig is om te huren of zelf te kopen. Ook wordt begeleiding geboden over de wijze waarop je monsters van en naar het laboratorium brengt. De verschillende mogelijkheden en kwaliteitskenmerken tussen de labs wordt besproken. De eerste meting wordt vaak samen uitgevoerd.

We kijken vanuit jouw ervaring naar jouw eigen organisatie en wat jouw organisatie nodig heeft en kan doen om gezond werken te concretiseren. Gekeken wordt naar de fase waarin jij en je bedrijf zit, ontwikkelmogelijkheden op arbeidshygiënisch vlak. Coaching wordt geboden om intern de data juist te gaan rapporteren, registreren en te vertalen naar maatregelen.